Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

60 günlük ilk  ilan BİZDEN!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image
Yoldan İhdas Ne Demek ?

Yoldan İhdas Ne Demek ?

Meydana Getirmek,Kurmak!

İhdas kelime anlamı olarak; Meydana getirmek, kurmak demektir.

Arsaların ya da arazilerin düzenlenmesi esnasında tescil dışı kadastro yollarının imar adalarına isabet etmesi ve yol sıfatını kaybetmesiyle oluşan alanlara yoldan ihdas denir. 

İhdas gerçekleşmesi için parsel ile kesişen en az bir alanı veya kenarı olmalıdır.

Yoldan ihdas için sırasıyla şu işlemler uygulanır 

Yoldan ihdas işlemi için Belediye Başkanlığı ya da Köy Tüzel Kişiliği Kadastro Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.

Talep önce genel evrak defterine sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir. İstem belgesi düzenlenir. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası istem belgesine yazılır.

İşlemin cinsi istem belgesinde işaretlenir, adı ve soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı ile yazının tarih ve sayısı yazılır.

İstenen belgelerden eksik olanlar resmi yazı ile ilgili idareye bildirilerek tamamlanması istenir ve yoldan ihdas haritasının arazi kontrolü için gün verilmişse verilen gün ve saat belirtilir.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yoldan ihdas haritaların kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

Yoldan ihdas işlemi için istenen belgeler nelerdir?

• Belediye encümeni veya il özel idaresinin olumlu kararı,

• Serbest harita mühendisi tarafından düzenlenmiş ve kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenmiş tescil bildirimi istenir.

Top