Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Kira Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kira Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kira sözleşmesi, hem kiracının hem de ev sahibinin haklarının korunması açısından büyük önem arz eder. Bu yazımızda, kira sözleşmesinin nasıl doldurulacağına ve kira sözleşmesi yapmadan önce nelere di...

Yeni Eve Taşınırken İhtiyaç Duyacağınız 10 Şey!

Yeni Eve Taşınırken İhtiyaç Duyacağınız 10 Şey!

Yeni bir eve taşınıyorsunuz, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündünüz ancak eşyalarla ilgili pek kafa yormadınız. Öyle ya bir önceki evinizden eşyalarınız zaten var. Üzgünüz bunu tekrar düşünmeli...

2 B Arazi Ne Demek ?

2 B Arazi Ne Demek ?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde orman özelliğini yitirmiş, hazine adına orman alanları dışarısına çıkarılmış ve çıkarılan araziler 2b arazisi adını alır. 2b arazi, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nu...

Zaman Aşımı!

Zaman Aşımı!

Zaman aşımı, çoğunlukla kanunun belirtiği şartlarda öngörülen sürenin geçmesi üzerine bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak ve ya bir hakkı talep etmek hakkını kaybetmek hali olarak tanımlanma...

Zorunlu Deprem Sigortası Ne Demek ?

Zorunlu Deprem Sigortası Ne Demek ?

Deprem kuşağında ve sürekli risk altında bulunan ülkemizdeki yapıları depremin olası zararlarından korumayı amaçlayan DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası, tüm binalar için gerekli olmasının yanı sıra ...

Zirai İpotek Nedir ?

Zirai İpotek Nedir ?

Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen zirai ipotek işlemidir. Zirai kredi i...

Zilyetlik Ne demek ?

Zilyetlik Ne demek ?

Bir Mal Üzerindeki  Hak Sahibi Olma Durumuna,, Bir kişinin taşınır ve ya taşınmaz bir mal üzerindeki  hak sahibi olma durumuna zilyet denir. Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin karşılığını “Sahibi kendis...

Zemin Etüt Raporu Ne Demek ?

Zemin Etüt Raporu Ne Demek ?

Zemin etüt raporu, Her parsel için zemin mekaniği ve zemin emniyet gerilmelerini inceleyen, imar durum belgesi ile verilen bölge geneli ile ilgili jeolojik ve jeofizik raporları doğrultusunda, zemin c...

Yıpranma Payı Ne Demek ?

Yıpranma Payı Ne Demek ?

Binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesine yıpranma payı denir.  Yıpranma faktörlerini açıklamak gerekirse; Fiziksel Yıpranma: Yapı...

Yıkım Ruhsatı Ne Demek ?

Yıkım Ruhsatı Ne Demek ?

Bir arsa üzerinde mevcut bulunan yapının yıkılabilmesi için ilk olarak belediyeden izin alınması gerekmektedir, bu izine yıkım ruhsatı denir. Bağlı bulunan belediyeden bu ruhsat alınıyor ve gerekli iş...

Yüksek Elektrik Gerilim Hattı Ne Demek ?

Yüksek Elektrik Gerilim Hattı Ne Demek ?

Elektrik iletim hattı, elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır. Elektrik üretim tesisleri ile...

Yönetim Planı Nedir ?

Yönetim Planı Nedir ?

Apartman Ve Sitelerin Nasıl Yönetileceğini Düzenleyen Belge! Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş apartman ve sitelerin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını ve yön...

Yoldan İhdas Ne Demek ?

Yoldan İhdas Ne Demek ?

Meydana Getirmek,Kurmak! İhdas kelime anlamı olarak; Meydana getirmek, kurmak demektir. Arsaların ya da arazilerin düzenlenmesi esnasında tescil dışı kadastro yollarının imar adalarına isabet etmesi v...

Yola Terk İşlemi Ne Demek ?

Yola Terk İşlemi Ne Demek ?

Yola terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak  y...

Yeşil Bina Ne Demek?

Yeşil Bina Ne Demek?

Yeşil Bina Nedir? Yeşil bina, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması için projelendirilmiş, çevre dostu binalardır. Yapılan ölçümler sonucunda, Dünya’daki iklim değişikliklerine neden olan ...

Yeşil Alan Ne Demek?

Yeşil Alan Ne Demek?

Park, Çocuk Parkı Gibi Hizmet Alanı Olarak Ayrılmış Alanlardır. Şehir imar planlarında toplumun yararlanması için ayrılan ve üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan ve ileride veya şimdiden park, çoc...

Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Nedir?

Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Nedir?

2012 de yayınlanan bir yönetmeliğe göre, yapı ruhsatına ait tüm yapıların bir müteahhit sorumluluğunda olması, yapının müteahhitliğini üstlenecek her müteahhittin de yapı müteahhitliği yetki belgesi n...

Yerleşim Yeri Ne Demek?

Yerleşim Yeri Ne Demek?

Faaliyetlerin Ve Sosyal İlişkilerin Merkezi Olan Yer! Hukuki olarak açıklamak gerekirse yerleşim yeri, bir kişinin hayat faaliyetlerin ve sosyal ilişkilerin merkezi olan yer olarak kabul edilir. Yerle...

Yerden Isıtmalı Sistem Nedir?

Yerden Isıtmalı Sistem Nedir?

Yerden ısıtmalı sistem; beton zeminin içindeki borularla ısıtma işleminin gerçekleştirilmesidir.  Yerden ısıtma sistemi mekândaki ısı kayıplarını, zemin betonu içindeki borularla ısı kaynağından aldığ...

Emlak Sektöründe Yenileme Ne Demek?

Emlak Sektöründe Yenileme Ne Demek?

Emlak sektöründe yenileme terimi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan önemli bir kaç tanesine değinmek gerekirse; Tapu Yenileme nedir? Teknik sebeplerden dolayı yetersiz kalan, uygulama özelliği...

Yazlık Ev Ne Demek?

Yazlık Ev Ne Demek?

Kent Dışında Dinlenmek İçin Gidilen İkincil Konut! Bir kişinin ya da ailenin, genellikle kent dışında ve yörekentlerde bulunan, yaz aylarında dinlenmek için gidilen kaldığı ikincil konut. Son zamanlar...

Yatay Mimari Ne Demek?

Yatay Mimari Ne Demek?

Yatay mimari, binaların az katlı olarak daha fazla alana yayıldığı ve belli standartlarda daire yapılarına sahip olan mimari tipidir. Ülkemizde son yıllarda özellikle büyük şehirlerde binaların çok yü...

Yasal Mal Rejimi Ne Demek?

Yasal Mal Rejimi Ne Demek?

Mal Rejimi Ne Demek? Evlilik süresince malların nasıl idare edileceğini, harcamaların nasıl yapılacağını boşanma veya ayrılık durumunda bu malların eşler arasında nasıl paylaşılacağını düzenleyen kura...

Yasal Kira Zam Oranı Nedir?

Yasal Kira Zam Oranı Nedir?

Ev sahiplerinin ve kiracıların, kira sözleşmesi yaparken haklarını bilmesi, çıkabilecek sorunların önüne geçiyor. Kira sözleşmesinde belirtilen tüm maddelere her iki tarafın da uyması mutlu ev sahibi-...

Yapı Yaklaşma Sınırı Nedir?

Yapı Yaklaşma Sınırı Nedir?

Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır. Çekme mesafesi olarak da bilinen yapı yaklaşma sınırı,  iki bina arasında olması gereken mesafenin n...

Yapı Ruhsatı Nedir?

Yapı Ruhsatı Nedir?

Bir inşaat projesine başlamak için alınması gerekilen ilk belge yapı ruhsatıdır. Kentsel dönüşümle birlikte özellikle büyük şehirlerdeki inşaat sayısında büyük bir artış gerçekleşti. Bir yerde inşaat ...

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?

Yapı tamamlandıktan sonra belediye ya da valilik tarafından, tüm bağımsız bölümler için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun olup olmadığına dair düzenlenen rapora yapı kullanma izin belgesi d...

Veraset İlamı Nedir?

Veraset İlamı Nedir?

Mirasçılık Belgesi! Vefat halinde, kişinin mirası üzerinde kimlerin, hangi oranlarda hak sahibi olduğu “veraset ilamı”nın bir diğer ismi, mirasçılık belgesi. Vefat halinde, vefatı gerçekleşen kişinin ...

Veraset Beyannamesi Ne Demek?

Veraset Beyannamesi Ne Demek?

Veraset vergisi vefat halinde kişinin kalan mallarını mirasçılarının kabul etmesi halinde mirasçıların devlete ödemek zorunda olduğu her yıl farklı oranların belirlendiği bir vergidir. Beyanname nerey...

Vekaletname Ne Demek?

Vekaletname Ne Demek?

Vekaletname sizin adınıza yapılacak bir işlemi başkasının yapabilmesi için noterden verilen yetki belgesidir. Konusu yapılacak işleme göre değişir. Satış, alış, iş takibi, duruşma vs. gibi. Vekalet iç...

Vefa Hakkı Ne Demek?

Vefa Hakkı Ne Demek?

Malı Satanın, Sattığı Malı Geri Alma Hakkının,, Bir malı satanın, sattığı malı geri alma hakkının tapuda kayıt altına alınması işlemine Vefa Hakkı denir. Vefa Hakkı, noter eşliğinde yapılır ve genelli...

Vaziyet Planı Ne Demek?

Vaziyet Planı Ne Demek?

Detayların Gösterildiği Ölçekli Plandır. İnşaat alanında yer alacak olan tüm öğelerin Bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları ve bunun gibi detayların gösterildiği ölç...

Vakıf Taviz Bedeli Ne Demek?

Vakıf Taviz Bedeli Ne Demek?

Tasarruf Edene İntikali İçin Bir Bedel! Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir. Vakıfların yönetimi ile birlikte faa...

Vakıf Ne Demek?

Vakıf Ne Demek?

Hizmetin Gelecekte De Yapılması İçin Resmi İşlemle Bırakılan Gelir! 1. bir hizmetin gelecekte de yapılması, sürüp gitmesi için, belirli koşullarla ve resmi bir işlemle bırakılan gelir, para ya da mülk...

Üst Hakkı Ne Demek?

Üst Hakkı Ne Demek?

Sınırlı ayni haklardan biri olan üst hakkı, sahibine belirli veya belirlenmemiş süre içinde, bir gayrimenkulün üzerinde ve altında (yeraltı kaynakları da dâhil) dilediği gibi kullanma hakkını verir.  ...

ÜFE – Üretici Fiyat Endeksi Ne Demek?

ÜFE – Üretici Fiyat Endeksi Ne Demek?

Üretici Fiyatı Endeksi ya da kısaltması, Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiya...

Top