Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

60 günlük ilk  ilan BİZDEN!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image
Müştemilat Ne Demek?

Müştemilat Ne Demek?

Ana Binaya Yapılan Ayrı İşlevi Bulunan Bölüm!

Eklenti anlamını taşıyan müştemilat, ana binaya yapılan ayrı bir işlevi bulunan bölüm, yapı veya eklentiler için kullanılır. Örneğin, evden ayrı inşa edilen depo, ardiye, kömürlük, avlu, ahır, bahçe, balkon, taraça gibi yerler müştemilat olarak nitelendirilir.

Müştemilat yani eklenti, konut veya benzeri yapıların kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan diğer yapılar veya yerlerdir şeklinde de tanımlanabilir. Müştemilatı kullanma hakkı, ilgili konut sahiplerinin hakkıdır.

Müştemilat, hangi yönetmelikte nasıl anılır?

Konu ile ilgili hususlar, müştemilat ne demektir sorusunun yanıtı ve ayrıntıları Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde ele alınmıştır;

Madde 4

27. Yapının parsele oturacak bölümün yatay izdüşümünde kaplayacağı azami alandır. Bahçede yapılan eklentiler (müştemilat) taban alanı içinde sayılır.”

Madde 33

2. Binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımları bodrum katlarda tertiplenir. Ancak zeminde su çıkması veya sert kaya olması halinde Belediyeden alınacak izin ile bu türlü müştemilat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatının en yüksek noktası tabii zeminden itibaren (2.50) m. den yüksek olmamak, esas binaya (3.00) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile yapılabilir.”

Madde 51

“Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40 ı geçemez.”

Madde 57

“Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.”

Top