Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

60 günlük ilk  ilan BİZDEN!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
Yabancıya Emlak Satışı İçin Verilecek Destekler!

Yabancıya Emlak Satışı İçin Verilecek Destekler!

Yabancıya Emlak Satışı İçin Verilecek Destekler!

Nisan 2022

Yurt dışına emlak satışını ve pazarlamasını hızlandırmak için yeni bir kararname ile gayrimenkul sektörü için yeni destekler açıklandı, böylelikle gayrimenkul sektörü hizmet ihracatı kapsamına alındı. Gayrimenkul sektöründe konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik şirketler diğer kurum ve kuruluşlar desteklenecek. Bu özellikleri taşıyan kurum ve kuruluşlar Ticaret Bakanlığı tarafından 1 800 000 milyon liraya kadar reklam desteği verilecek ayrıca fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 000 TL’ye kadar destek sağlanacak

 

Ticaret Bakanlığı tarafından devlet destekleri emlakçılara Türkiye’deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlaması ve satabilmesi için verilecek. Verilecek destekler arasında tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, bireysel katılım, milli katılım, ürün yerleştirme, sektörel alım ve ticaret heyeti programları, sanal fuar organizasyon ile yarışma ve etkinlik başlıklar yer alıyor.

Karara göre Türkiye’deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50’si oranında, yıllık en fazla 600 000 TL tutarında destek verilecek.

Pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti yıllık 1800 000 milyon TL olacak. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 720 000 TL tutarında destek verilecek.

Yıllık 1800 000 TL’ye kadar reklam ve tanıtım giderleri desteği verilecek.

Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 000 TL’ye kadar destek sağlanacak.

Film ve dizilerde ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 000 TL destek sağlanacak.

Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet başına 600 000 TL olacak.

Yarışma ve etkinlik desteği etkinlik başına 1 200 000 TL olacak.

İlk defa destek kapsamına dahil edilen gayrimenkul, fuarcılık, yeşil hizmetler, spor turizmi ve diğer hizmetler sektörlerine önceki dönemde uygulama tecrübesi olan destek unsurlarına ek olarak ilk defa yürürlüğe alınan ve sektörlere özgü şekilde tasarlanan desteklerden yararlanmaları sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı’nın gayrimenkul hizmetlerine vereceği desteklerle ilgili açıklamada;

“Bireysel katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen bakanlık tarafından belirlenen, fuar kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere münferit katılımları,

Milli katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak milli katılım organizatörü veya iş birliği kuruluşu organizasyonunda düzenlenen ve bakanlık tarafından belirlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere toplu katılımları

Milli katılım organizatörü; Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları

Yararlanıcı: Yabancıya yönelik olmak üzere: konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik şirketler diğer kurum ve kuruluşları ifade eder” ifadelerine yer verildi.

Sağlanacak destekler şöyle sıralandı:

TESCİL VE KORUMA DESTEĞİ

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

Yararlanıcıların en fazla 5 birimin vergi, resim ve harç dahil brüt ve kira komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

BİREYSEL KATILIM DESTEĞİ

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel katılım sağladığı, bakanlık tarafından belirlenen ve yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

MİLLİ KATILIM DESTEĞİ

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri yüzde 60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir. Bakanlık tarafından uygun görülen milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin olarak iş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin giderleri yüzde 60 oranında ve organizasyon başına en fazla 2.200.000 TL tutarında desteklenir.

ÜRÜN YERLEŞTİRME DESTEĞİ

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları için yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

SEKTÖREL ALIM HEYETİ VE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

İş birliği kuruluşlarının bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve program başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

SANAL FUAR ORGANİZASYON DESTEĞİ

İş birliği kuruluşlarının bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

YARIŞMA VE ETKİNLİK DESTEĞİ

İş birliği kuruluşlarının gayrimenkul hizmet sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

 

Top