Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!.... image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Veraset Beyannamesi Ne Demek?

Veraset Beyannamesi Ne Demek?

Veraset vergisi vefat halinde kişinin kalan mallarını mirasçılarının kabul etmesi halinde mirasçıların devlete ödemek zorunda olduğu her yıl farklı oranların belirlendiği bir vergidir.

Beyanname nereye verilir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, vefat edenin son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir. Vefat edenin ikametgâhı yabancı memlekette ise; Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilme süreleri, ölümün gerçekleştiği yer veya varislerin ikametgâhlarının bulunduğu yere göre farklılık arz etmektedir.  

Buna göre, ölüm, Türkiye’de gerçekleşmiş ve varislerde Türkiye’de ikamet ediyorlarsa, ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde, ölüm, yabancı memlekette, varislerde aynı yabancı memlekette ise, ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde, Ölüm yabancı memlekette, varisler Türkiye’de veya ölüm Türkiye’de varisler yabancı memlekette ise, ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde, ölüm yabancı memlekette, varisler başka bir yabancı memlekette ise; ölüm tarihinden itibaren sekiz ay içinde beyanname verilmelidir.

Beyannameye eklenecek belgeler nelerdir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ekinde;

• Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan “Veraset İlamı” veya noterden alınan “Mirasçılık Belgesi”

• Vasiyetname veya miras mukavelenamesi

• Nüfus müdürlüğünden alınan “Ölüm ve Mirasçı Bildirimi”

• Borç ve masraflara ait belgeler

• Malvarlığı ile ilgili belgeler:

• Araçlar için; ruhsat fotokopisi,

• Gayrimenkuller için; tapu fotokopisi ve ilgili belediyeden emlak vergi değerini gösterir onaylı bir belge,

• Mevduat için; bankadan alınan ve para miktarını gösterir bir yazı bulunmalıdır.

• Beyannamenin doldurulması, tahakkuku ve ödeme zamanı

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, doldurulup tüm varisler tarafından imzalandıktan sonra (Beyanname vekâleten imzalanabilir) yukarıda sayılan evraklar eklenip, süresi içinde varislerden birisi tarafından ilgili vergi dairesine verilmelidir. 

Bu hususlara dikkat ederek doldurulan beyanname, ilgili vergi dairesine verilir ve tahakkuk ettirilir. Ödenecek vergi çıkması durumunda vergiler her yıl Mayıs ve Kasım aylarında üç yılda altı eşit taksitte ödenir. Varisler tahakkuk eden vergilerin tamamını ödemediği veya teminat göstermediği sürece intikal eden mallar üzerinde satış, devir gibi tasarruflarda bulunamazlar.

Top