Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

60 günlük ilk  ilan BİZDEN!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image
Vakıf Taviz Bedeli Ne Demek?

Vakıf Taviz Bedeli Ne Demek?

Tasarruf Edene İntikali İçin Bir Bedel!

Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir.

Vakıfların yönetimi ile birlikte faaliyet denetimi, sahip olunan gayrimenkullerin ve menkullerin tescili, korunması gibi işlemler Vakıflar Kanunu çerçevesinde yapılır. Vakıf taviz bedeli ile vakıfların onarılması, yaşatılması, ekonomik olarak işletilmesi ve tasarruf edilmesi sağlanır.

Vakıf taviz bedeli, gayrimenkul değerinin yüzde ellisi kadardır. Taviz bedelinin vakfa mutlaka ödenmesi gerekir. Aksi durumda temlik yapılamaz. Taviz bedeli eğer kamulaştırma için kullanılacaksa kamulaştırma bedeli esas alınarak işlem yürütülür.

Taviz bedelinin tahsil şekli

MADDE 19 – Taviz bedelleri, yapılacak tebligat üzerine altmış gün içerisinde peşin olarak ödenebileceği gibi eşdeğer bir taşınmazla takas edilebilir veya yarısı peşin, kalanı bir yılda beş eşit taksitte ödenebilir. Taksitlendirme halinde, taşınmaza birinci derece ve birinci sırada ipotek konulur. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan taksitlerin tamamı muaccel olur.

Genel Müdürlükçe tahakkuk ettirilen taviz bedelleri, yapılacak tebligata rağmen ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek vakfı adına gelir kaydedilir.

Taviz bedeli, vakıf mallarının mülke dönüştürülmesi sırasında mülkü tasarruf eden kişiye intikal için ödenen bedeldir. Vakıf taviz bedeli olarak adlandırılan bu bedel ile ilgili yönetmelik Vakıflar Kanunu’nda bulunmaktadır.

Vakıflar Kanunu 18. Maddesine göre tapu kayıtlarında vakıf şerhi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde olan gayrimenkuller, işlem tarihindeki emlak vergisi değerinin % 10’u oranında taviz bedeli ödenerek serbest mülkiyete geçerler. Gayrimenkuller üzerindeki faaliyet denetimi, tescilleri ve korunmaları Vakıflar Kanunu gereğince yapılır. Vakıfların onarılması, korunması, işletilmesi ve tasarruf edilmesi Vakıf Taviz Bedeli ile yapılmaktadır.

Vakfa ödenmesi gereken Vakıf Taviz bedeli gayrimenkulün değerinin % 50’sidir. Taviz bedelinin kamulaştırma için kullanılması söz konusu ise kamulaştırma bedeli üzerinden hesaplama yapılır.

Taviz bedeli, tebligat ile beyan edildikten sonraki 60 gün içerisinde peşin, 2 ya da beş eşit taksit olarak vakıf hesabına ödenir. Taksitli taviz bedeli ödemelerinde gayrimenkule ipotek konmaktadır. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan taksitlerin tümü birden alınır.

Vakfın türüne göre ayırım yapılmaksızın mevcut kiraya verilmiş arazilerin veya derhal ve süreye bağlı kiralanmış gayrimenkullerin mülkiyetleri illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğü tarafından belirlenerek rayiç bedelinin yüzde ellisi oranında hesaplanır.

TAVİZ BEDELİNİN İADESİ

Vakıf taviz bedeli ödenerek şerhi kaldırılacak ise ödenen bedel iade edilmektedir. Vakıf şerhi terkininde on yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

TAVİZ BEDELİ ÖDEMEMENİN SONUÇLARI

Taviz bedeli ödenmeksizin gayrimenkulün devir ve intikali yapılmış ise devralan kişinin taviz bedeli ödeme yükümlülüğü vardır. Vakıf taviz bedelinin ödenmemesi durumunda tapu Müdürlükleri gayrimenkulün tescilini yapmamaktadır.

Ayrıca vakıf  taviz bedelleri, ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanır.

Top