İskan Başvuru Sürecinin 4 Adımı!

Binanızın usulüne uygun olarak inşa edildiğini ve oturulabilir olduğunu gösteren belge; bağlı olduğu belediyenin İmar Müdürlüğü tarafından verilen “iskan belgesi” veya yapı kullanma iznidir. Normal şa...