Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

60 günlük ilk  ilan BİZDEN!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image
Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Satış vaadi sözleşmelerine uygulamada sıkça rastlanmaktadır. İki taraflı borç doğuran bir sözleşme türü olan satış vaadi sözleşmelerinde vadeden kişi belli bir taşınmazı satmayı, vadedilen de bu taşınmazı satın almayı borçlanır. Bu sözleşmenin geçerli hale gelebilmesi için gereken şartlar nelerdir, sözleşme nasıl iptal edilir gibi soruların cevabı için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Taşınmaz satış vaadi akdi, bir taşınmazın satışının yapılmasını isteme hakkı verir. Bu akit bir ön akit niteliğindedir. Yani taraflar ön akit ile ana akdin gerçekleşmesini hüküm altına alırlar. Bu sözleşmenin hüküm doğurabilmesi için her şeyden önce şekil şartlarına uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir.

Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerli Olması İçin Gereken Koşullar Nelerdir?

Satış vaadi sözleşmelerinin bağlayıcılık taşıması açısından kanunda belirtilen şekil şartlarına uyularak yapılmış olması gerekir. Bu çerçevede, bu sözleşmeler noterde düzenlenmelidir. Hem vadeden hem de taşınmazı devralacak kişi, noter önünde iradesini beyan eder. Bir ön akit niteliğinde olan taşınmaz satış vaadi akdinin taraflardan biri tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir. Şerh, sözleşmenin kurulması için gerekli bir koşul olmayıp, sadece 3. kişilere karşı hakkın ileri sürülebilmesi açısından yapılır.

Sözleşmenin geçerli olabilmesi için taşınmazın tapulu olması gerekir. Tapusuz taşınmazların bu sözleşmeye konu olması mümkün değildir.

Bunun yanı sıra, akdin geçerliliği için taşınmazın mahkeme tarafından yapılacak inceleme sonucu belirli ve belirlenebilir olması gerekir. Ayrıca, satış bedelinin sözleşmede belirtilmiş olması koşulu, akdin geçerliliği için gereklidir.

Satış Vaadi Sözleşmesi Hangi Hallerde Sona Erer?

Sözleşme normal koşullarda borcun yerine getirilmesi; yani vadedenin vadettiği taşınmazın mülkiyetini devrettiği, vadedilenin de sözleşmede gösterilen bedeli ödediği durumda sona erer.

Eğer taraflar sözleşmenin feshini isterlerse, bu taleplerini noterde yapmak durumundadırlar. Bir tarafın borcunu yerine getirmemesine bağlı olarak fesih söz konusu olursa, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafa, karşı taraf fesih ihbarı gönderir. Kişi, böyle bir durumda doğan zararının tazminini de talep edebilir.

10 yıllık zaman aşımı da sözleşmeyi sona erdiren durumlardandır. Ancak 10 yıllık zaman aşımı süresi akdin ifa olanağı bulunmadığı durumlarda işlemez.

Borcun ifasından önce sözleşmeye konu olan taşınmazın kamulaştırılması işlemi de akdi sona erdiren diğer bir nedendir. Bu durumda, taşınmazın mülkiyetinin devredileceği kişinin kamulaştırma bedelini istemesi söz konusu olmaz. Ancak kişi verdiği parayı ve eğer yaptıysa zorunlu masrafları isteyebilir. Taşınmazın yok olması ve mülkiyetinin tapudan terkini ile de sözleşme sona erer.

Top