Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

60 günlük ilk  ilan BİZDEN!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image
Mevzi İmar Planı Ne Demek?

Mevzi İmar Planı Ne Demek?

Mevzi imar planı, mevzuatta şu şekilde tanımlanıyor; “Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.”

Mevzi imar planı için gerekli belgeler nelerdir?

• Tapu kayıt örneği

• 1/1000 ölçekli koordineli arsa çapı

• Arsa kooperatife ait ise, kooperatif ana sözleşmesi ve üye sayısı

• Teklif planları

• Plan inceleme harcı

• Müelliflik kaydı

• Plan açıklama raporu

• Jeolojik etüd raporu

• ÇED Yönetmeliği çerçevesinde gerekiyorsa ÇED raporu

Top