Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

60 günlük ilk  ilan BİZDEN!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Kot Farkı Nedir?

Kot Farkı Nedir?

Parselin Köşe Noktaları İle Binaların Köşe Noktalarının Gösterildiği Krokiye Deniyor! 

İmar durumu veya vaziyet planına göre parselin köşe noktaları ile yapılacak binaların köşe noktalarının gösterildiği krokiye deniyor. 

Kot farkı, iki nokta arasındaki yükseklik farkı olarak tanımlanıyor. Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot farkı bulunduğu takdirde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+-0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirleniyor.

Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok (1.75) m. olmak zorundadır.

Binalara kot nasıl verilir?

Henüz tretuvarı bitmemiş ve kırmızı kotu tespit edilmemiş olan yollarda bu tespit işi ilgilisinin müracaatı üzerine yolun profilinin çıkarılıp yola ilişkin kırmızı çizginin geçirilerek onayının yapılması işi ilgili Belediye Başkanlığı’nca 30 gün içinde yapılır.

Kot alınan yola olan mesafesi (6.00) m.’yi aşan ayrık nizam binalarda kot bina ön cephesi tabii zemin ortalamasından alınıyor. Yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m’den fazla geçemez.

Kot verilen bitişik nizam yapıların bu yükseklikleri diğer sokakta en çok (20.00) m. devam edebiliyor. 20.00 m.’den sonra kademelendirilerek diğer sokağın şartlarına uyduruluyor. Kademe cephesi hiçbir koşulda 3.00 m’den az olamıyor.

Yol kenarında korunması gereken bir set üzerinde yapılacak ön bahçeli binaya set üstünden kot verilebiliyor. Aksi halde binaya yoldan kot verilerek parsel yol kotunda tesviye edilebiliyor. Setli arazi yoldan en az (l.50) m. yükseklik ile başlayarak yükselen araziye deniyor.

Bir parsele birden fazla bina yapılması halinde her bina müstakil düşünülerek yakın olduğu çevrenin şartlarına göre belediye tarafından kot veriliyor.

Top