Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Kaçak Katların Akıbeti Nasıl Olur?

Kaçak Katların Akıbeti Nasıl Olur?

Kaçak Katların Yapı Ruhsatı,,

Yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilen yapılarda ya da alınan ruhsata aykırı olarak fazla kat inşa edilmesi durumlarında ortaya çıkan kaçak kat sorunu İmar Kanuna göre değerlendirilir. Yapılan kaçak kat ya da katların dışında belediyede kaydı bulunmayan yapılar da kaçak olarak nitelendirilmektedir. Ruhsata aykırılık olan yapılarda bu aykırılığın giderilmesi halinde bir ceza uygulaması yapılmazken, aykırılığın devamı halinde imar mevzuatına göre birtakım yaptırımlar uygulanabilmektedir. Peki kaçak kat cezası nedir ve ne kadardır?

Kaçak kat için ruhsat alınır mı?

Kaçak kat ya da yapı için ruhsat alınması eğer yapı belediye sınırları içerisinde yer alıyor ise belediyelerce, eğer belediye sınırları dışında ise valilikler aracılığıyla gerçekleştirir. Arazinin  Ruhsat alma işleminin gerçekleştirilebilmesi için yapının bulunduğu arazinin tapusunun yapı sahibine ait olması gereklidir. Hisseli arsalarda, arsadaki hak dağılımı bilinemeyeceği için ruhsatlandırma işlemi yapılamaz. Bu nedenle hisseli arsalarda, hissedarlar arasında ayırma işleminin tamamlanması gerekmektedir. Kaçak kata ruhsat çıkarmak için yapının tapu sahiplerince belediye ya da valiliklere başvurularak işlemlere başlanır.

Kaçak kat cezası ne kadardır?

Ruhsat alınmadan ya da ruhsata, ruhsat eki etüt,proje ve imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine, aykırılığı bildirmeyen fenni mesullere, yapının niteliklerine,çevreye olan etkisine göre 500 TL’den az olmamak üzere idari para cezası uygulanır. Kanun içerisinde bulunan durumlara özel olarak hesaplanacak olan cezalardan ayrı olarak bu durumlardaki özel şartlara göre, yapı veya parsel sahibine, harita,plan etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine, şantiye şefine ilgilerine göre 2.000 TL, neden oldukları durumun çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması durumunda 4000 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi durumda 6000 TL idari para cezası verilir. Yapının ve yapı çevresinde bulunan diğer yapıların durumlarına göre bu cezalar çeşitlilik gösterir

Yasal süreç nasıl işler?

Yapının kanuna uygun hale getirilmesi söz konusuysa idarenin yazılı izni dahilinde yapılan hiç bir işlem mühür bozma suçu teşkil etmemektedir. Ancak yapı imar kanuna uygun hale getirilmez ve ruhsat alınmaz ise yıkım kararı verilir. Yapının kanuna uygun hale getirilmesi durumdaysa gerekli mercilere başvurularak, istenilen belgeler tamamlanmalıdır. Fenni mesul mimar ve mühendislerin, müelliflerin, müteahhitlerin, şantiye yetkililerin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezalar ve haklarında kesinleşmiş mahkeme kararları, kendi kayıtlarına işlenmek ve cezai işlem yapılmak üzere, kayıtlı oldukları meslek odalarına ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler belirtilen ceza süresince yeni bir iş üstlenemezler.

Top