Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Devlete Ait Arazinin Tevhidi Nasıl Gerçekleşir?

Devlete Ait Arazinin Tevhidi Nasıl Gerçekleşir?

Devlete ait araziyi tevhit etme yani birleştirme işlemi ile ilgili süreçler, eksik ve yanlış bilgiler de eklenince çoğu zaman yıldırıcı olabiliyor. İşte tevhit, tapudaki adıyla birleştirmeye ilişkin bilinmesi gerekenler…

Devlete ait arazinin tevhidi, tapu sicilinde ayrı ayrı kaydedilmiş ve birbirine bitişik birden çok sayıdaki taşınmaz malın tek bir parsel halini alması olarak tanımlanıyor. Daha resmi tanımını paylaşacak olursak, 2010/4 sayılı genelgede birleştirme (tevhit); “Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesini ifade eder.” şeklinde tanımlanıyor.

Tapuda Tevhit İşlemi Nasıl Olur?

Öncelikle şunu vurgulamalıyız ki teknik tarafının baskın olması sebebiyle bu işlem kadastro müdürlüklerini ilgilendirirken tescili gerektirmesi sebebiyle de tapu müdürlüklerini ilgilendiriyor. Yani bu iş için her iki kaleme de uğramak gerekiyor.

Bu birleştirme işlemine tabii olan parsellerin imar mevzuatına uygun olup olmadığını onaylatmak için öncesinde onay verecek kurum doğru belirlenmeli. Eğer başvuru konusu olan parseller belediye ya da mücavir alan sınırları içerisinde ise belediye encümeni yetkili onay merci olurken bu alan mücavir alan dışında ise muhatabınız il özel idaresi oluyor.

Birleştirme yani tevhit işlemini 2010/4 sayılı genelge, “isteğe bağlı” olarak niteliyor. Bu konuda lisanslı bürolar var ve bulunduğunuz ilde bu bürolardan varsa ilk başvuruyu buralara yapabilirsiniz. Dolandırıcı kurbanı olmamak adına, işlemi başlatmadan önce başvurduğunuz büronun lisanslı ve yasal olduğundan emin olmanızı tavsiye ederiz. Bu tür lisanslı büroların şehrinizde olmaması ya da sizin tercih etmemeniz durumunda başvurunuzu doğrudan Kadastro Müdürlüğü’ne yapabilirsiniz.

Hangi Belgeleri Gerekli?

Başlangıç noktasında en temel kural, kimlik belgenizde T.C. kimlik numaranızın bulunması zorunlu. Zaten günümüzde her vatandaşın nüfus cüzdanında bu numara mevcut denebilir.

Arsa arazi tevhidi için gereken diğer belgeler ise aşağıda yer alıyor: -Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği, -Taşınmaz mal malikinin kimliği veya taşınmaz mal malikinin vekilinin vekâletname örneği ve kimliği, (Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir konu: Eğer taşınmaz mal malikinin temsilcisi kayyım ya da vasi ise kayyım ya da vasinin atandığına dair mahkeme kararı ve onun kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği gerekiyor.) -Talep sahibi bir kurumun temsilcisi ise, bu işin yapılması için yetki verildiğini açık seçik bir biçimde ifade bir yetki belgesi ve imza sirkülerinin yanı sıra yetki verilen temsilcinin kimliği, -Taşınmaz malın sahibi hayatta değil ise talepte bulunanların mirasçı olduğu anlaşılır. Bunun için veraset belgesi ya da vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği de gerekiyor. Birleştirme işlemlerinde, mirasçıların ilgili tapu müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmaları önem taşıyor.

Top