Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Sözleşme ile Projede Onaylanan Alanlar Farklı Olunca Ne Yapılır?

Sözleşme ile Projede Onaylanan Alanlar Farklı Olunca Ne Yapılır?

Projede Onaylanan Alanlar!

Hukuksal olarak inşaat sözleşmesi; müteahhit veya inşaat firması ile arsa sahibi veya eğer arsa üzerinde bina varsa kat malikleri arasında imzalanan ve her iki tarafı da bağlayan bir akittir. Bu sözleşme ile müteahhit arsa sahibi veya kat maliklerine kat karşılığı belediye tarafından onaylanan projeye uygun inşaat yapma sözü verir. Ancak inşaat tamamlandığında eğer sözleşme ile proje farkı varsa hukuksal olarak hakkınız aramanız gerekir.

İnşaat sözleşmesinin hukuksal bir niteliği olması ve tarafları bağlaması için; inşaat yapılacak arsanın belediye imar planına göre inşaata uygun olması gerektiği ve mutlaka noter onaylı olması gerektiği unutulmamalıdır. Yoksa imzalanan sözleşme baştan itibaren geçersiz sayılır. İmzalanan inşaat sözleşmesinde arsa sahibi veya kat malikleri müteahhide inşaat yapabilmesi için arsayı yasalara uygun şekilde teslim etmek ve sözleşmeden belirtilen bağımsız bölümlerin mülkiyetini devretme zorunda iken, müteahhit de projeye ve teknik şartnameye uygun olarak inşaatı tamamlamak ve inşaat ruhsatı alındıktan sonra, sözleşmede belirlenen sürede maliklere teslim etmekle yükümlüdür.

Eğer sözleşme ile proje arasında farklılıklar varsa;

Sözleşme ile proje arasında farklılıklar varsa hukuki süreç nasıl başlar?

Eğer inşaat tamamlandığında sözleşme ile projede belirtilen ve teslim edilen gayrimenkuldeki alanlar arasında farlılıklar varsa, inşaat firması veya müteahhit aleyhine açılacak davalar; Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılmalıdır.

Davayı açan taraf şikayet dilekçesinde ne talep edebilir?

Bu durumda davayı açan taraf, müteahhitten imzalanan sözleşmenin aynı şartlarda yerine getirilmesini ve sözleşmede belirtilen cezai tutarın ödenmesini ister. Uğradığı zarar için ayrıca manevi tazminat davası da açabilir. Bunun dışında sözleşmenin tamamen feshini ve Borçlar Kanunu’na göre zarar tazminini de isteyebilir.

Eğer müteahhit inşaatı terk ettiyse hukuki süreç nasıl işler?

Davacılar bu durumda mahkemeden müteahhide ait dairelerin satılarak 3. kişiler tarafından inşaatın projeye uygun hale getirilmesini isteyebilirler. Davacılar ayrıca inşaatın projeye uygun hale getirilmesi işlemini kendileri de üstlenmek için mahkemeden izin isteyebilir.

Mahkeme bu durumda nasıl bir aksiyon alır?

Davanın açıldığı Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi, bilirkişi tarafından sözleşme ile proje arasındaki farklılıkların belirlenmesini ister. Daha sonra eksik işlerin bedeline göre müteahhide ait hangi bağımsız bölümlerin satılacağına karar verir. Ancak eğer müteahhit dava süresince inşaata devam etmek isterse süreç uzayacağından inşaatın durdurulması ve müteahhitin işten el çektirilmesi gerekir.

Kira kaybı tazminatı istenebilir mi?

Eğer sözleşmede yer alan cezai şart tutarı, kira kaybından fazla ise ayrıca kira kaybı tazminatı istenemez

Top