Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Şirket Adına Ev Satın Alınabilir Mi?

Şirket Adına Ev Satın Alınabilir Mi?

Şirket sahibi ya da şirket ortakları, şirketleri adına gayrimenkul alımında bulunabilirler. Gayrimenkul tanımının içinde ev, arsa, bina, dükkan gibi farklı içerikler yer alabilir. Şirket adına gayrimenkul alımı gerçekleştikten sonra, satın alınan mülk yatırım amaçlı ise 252, alınıp satılacak ise 153 Binalar hesabına alınır, yıllık %2 amortisman ayrılarak emlak vergisi beyannamesinde bulunulur. Daireyi satın alan şirket bu işlemler dışında ayrıca vergi dairesine bildirim yapmak yükümlülüğünde değildir. Muhasebe kayıtları mevzuata uygun olarak kayıt altına alınıyorsa vergi dairesi bakımından bir sorun teşkil etmeyecektir.

Şirket adına ev satın alındığında ortaklar kullanabilir mi?

Şirket ortakları da, şirket çalışanları da şirket adına alınan evi kullanabilir. Ev, şirketin sahip olduğu varlıklarına, yani şirket aktifine alınarak giderleştirilebilir. Bunun gerçekleşebilmesi için 50 yıl üzerinden amortisman ayrılması gerekir. Evde ikamet edecek şirket ortağı bordrolu çalışan ise; kira bedeli çalışanın bordrosuna eklenir. Kira bedeli emsale uygun olarak tespit edilmelidir. Emsale uygun bedel tespiti yapılırken, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi hükmü ile 1 seri Nolu transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında genel tebliğ kılavuz olarak kullanılmalıdır.

Şirket çalışanının ikamet ettiği, genişliği 100 m² ‘yi aşmayan evler, gelir vergisinden muaftır. 100 m² ‘yi aşan kısımlar için bu istisna geçerli değildir. Konutta ikamet edecek şirket ortağı bordrolu çalışan değil ise, rayiç kira bedeli üzerinde %18 KDV’li kira faturası düzenlenir ve kişiden tahsis edilir.

Şirket adına ev satın almanın avantajları nelerdir?

Şirket adına ev satın almak, uzun vadede çeşitli avantajlar oluşturabilir. Satın alınan mülk, demirbaş olarak değerlendirileceğinden; amortisman gideri gösterilerek şirket karından indirim yapılabilir. Evde ikamet eden şirket çalışanı var ise, masraflar şirket gideri olarak gösterilebilir. Bu giderler boya, tadilat gibi kalemleri içerebilir. İkamet eden şirket ortağı olduğu taktirde emsal kira bedeli uygulaması yapılır ve şirkete gelir olarak kayda alınabilir.

Alınan gayrimenkul, şirket aktifinin değerini artırır, bilançonun daha iyi çıkmasına yardımcı olur. Şirket tarafından satın alınan gayrimenkul, banka kredisi kullanılarak elde edilmiş ise; ödenen BSMV’nin kurum kazancının tespiti yapılırken, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. fıkrasının 6 numaralı bendi dikkate alınarak şirket gideri olarak değerlendirilebilir. Söz konusu taşınmaz ticari amaç gütmeden ve 2 tam yıl boyunca şirket aktifi arasında bulunduruluyorsa, ilgili taşınmazın satışı KDV’den muaf tutulur. Bu muafiyetten yararlanabilmek için satıştan elde edilen miktarın, satışın gerçekleştiği yılı takip eden 5. yılın sonuna kadar pasifte ve özel bir fon hesabında tutulması gerekir.www.mornot.com adresinden takip edebilirsiniz.

Top