Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Kira Gelir Vergisi Ile İlgili Bilinmesi Gerekenler!

Kira Gelir Vergisi Ile İlgili Bilinmesi Gerekenler!

Sahip olunan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen kazanç, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirlenen şartlar altında vergiye tabi tutulur. Kira gelirine mevzu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkı kiraya verenler, elde ettikleri kazanç üzerinden kira gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlüdürler.

Eğer kira geliri elde ediyorsanız, vergi mevzuatlarına hakim olamasanız da en azından temel konularda bilgi sahibi olmanızda fayda bulunmaktadır. İşte kira geliri vergisi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Mesken Gelirlerinin Beyanı

Kira gelirine konu olan mal ve haklar Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde sıralanmıştır. Elde edilen kira gelirinin beyanında, her yılın sonunda yeniden belirlenen hallerde, indirim ve beyan sınırı söz konusudur. Sahip oldukları konutları kiraya verenlerin elde 20.. yılında elde ettikleri kira gelirlerinin ……….. TL’si istisna kapsamındadır. Bu tutarı aşan miktarda konut kira geliri elde ederseniz beyanname ile beyan etmeniz gerekir. Kira gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edilenler ve toplam geliri ………………. TL’yi aşanlar bu istisnadan yararlanamazlar.

İş Yeri Kira Gelirlerinin Beyanı

%20 gelir vergisi kesintisine tabi iş yerlerinde beyan sınırı ……………. TL olup sınırı aşanlar gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi vermekle yükümlüdür…………….. TL tutarın tespitinde iş yerleri ve meskenlerden elde edilen kira gelirerinin toplamı dikkate alınır.

Diğer Mal ve Haklardan Elde Edilen Gelirin Beyanı

20… yılı için gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ……….. TL üzerinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen kazançların tamamı beyana tabidir.

Kira Gelirinin Nakdi ve Ayni Tahsili

Kira geliri vergisi, kiranın TL ya da döviz cinsinden tahsil edildiği yılda doğar. Cari yıl ile birlikte geçmiş yıllara ilişkin kira gelirleri de tahsil edildiği yılın geliri sayılır ve elde edildiği yılın kazancı ile birlikte beyan edilir. Ancak gelecek birkaç yıla ait kira bedelinin peşin tahsili halinde, gelir beyanı ödemenin yapıldığı yılda değil, her bir yıla ait beyanname verilme zamanında yerine getirilir.

Kiranın ayni olarak elde edilmesi halinde ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli üzerinden paraya çevrilir ve beyanda bulunulur.

Konutlarda 5.000 TL üzerinin ve iş yerlerine ait kira ödemelerinin tamamının banka ve benzeri finans kurumları üzerinden yapılmaması halinde cezaya muhatap olursunuz.

Gider Yönteminin Seçimi

İstisna tutarı düşüldükten sonra kalan miktarın % 25’inin vergiden istisna edilmesine “götürü gider yöntemi” denir. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. Gerçek gider yöntemi seçilmesi halinde ise brüt kira tutarı üzerinden gayrimenkule ilişkin kanunun öngördüğü harcamalar indirilir.

Üzerinden iki yıl geçmedikçe, götürü gider yönteminden gerçek gider yöntemine geçilemez.

Hazır Beyan Sistemi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/ İnternet adresinden kimlik bilgileriniz ile giriş yaparak size ait sayfa üzerinden gayrimenkul ve kira geliri bilgilerinin yer aldığı site üzerinden beyannamelerinizi düzenleyebilir ve kolayca onaylayarak kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Top