Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Kaçak Kat Cezası Ne Demek?

Kaçak Kat Cezası Ne Demek?

Yapı ruhsatı alınmadan inşaat süreci devam eden yapılarda ya da ruhsatına aykırı olarak fazladan kat çıkılması durumuna halk arasında kaçak kat denmektedir. Peki, kaçak kat cezası ne kadar?

Kaçak kat ihbarlarının dışında, inşaat çalışmalarına başlanmış bir yapının kendisinin veya bir katının belediye kayıtlarında olmaması halinde yapının kaçak olduğu tespit edilebilir.

İmar Kanunu 32.madde gereğince, ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olması halinde ceza uygulaması yapılmıyor. Ancak, kaçak tespitinden 30 gün sonra hala aykırılık giderilmediyse imar mevzuatında birtakım cezaları bulunmaktadır.

Kaçak kat cezası imar kanunu maddesi;

İmar Kanunu Madde 42 – Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının  sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, 500 Türk Lirasından az olmamak üzere, idari para cezaları uygulanır.

Top