Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir Kimler Alabilir

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir Kimler Alabilir

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir Kimler Alabilir

Geçerli pasaportları veya pasaport yerine geçen belge ile giriş yapan yabancılar, geldikleri ülkeye uygulanan vize veya vize muafiyeti süresince ülkemizde konaklayabilirler. Ancak vize veya vize muafiyeti süresinden daha fazla süreyle kalmak isteyen yabancılar, ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.

İkamet izin başvuruları ne zaman yapılır? İkamet tezkeresi almak isteyen yabancılar, Türkiye’ye pasaportları ile giriş yaptıkları tarih itibariyle vize veya vize muafiyet süresi dolmadan önce başvuru yapmalıdırlar. Vize veya vize muafiyet süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve yabancının yurtdışına çıkış yapması talep edilecektir.

İkamet izin başvuruları nereye yapılmalıdır? İkamet izin başvuruları 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren yurtdışındaki temsilciliklerimiz tarafından alınacaktır. Ancak temsilciliklerimizin hazırlık çalışmaları sonuçlanıncaya kadar, başvurular Türkiye’deki emniyet müdürlükleri ve varsa Göç İdaresi Ofislerine yapılmaya devam edecektir.

İkamet izninden muaf olan yabancılar kimlerdir? Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler

Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar

Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar

“Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” olanlar 

“Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi” sahibi olanlar

“Vatansız kişi kimlik belgesi” olanlarGeçerli çalışma iznine sahip olanlar

İkamet izin başvurusu için hangi belgeler gerekir? İkamet tezkeresi talep eden yabancının amacına uygun vize veya vize muafiyeti ile giriş yapmış olması ve pasaportunda son giriş tarihinin belirtildiği kaşe bulunması gerekir.

Süresi dolan ikamet tezkeresi nasıl uzatılır? İkamet tezkeresi bulunan yabancılar, Türkiye’de yaşamaya devam etmek istemesi halinde , tezkerelerini zamanında uzatmaları zorunludur. Uzatma talebinde bulunan yabancılar, tezkere süresi bitmeden iki ay önce uzatma başvurularını yapmaları gerekir. Tezkeresini süresi içinde uzatmayan yabancılar, kaçak duruma gelebilir ve yurtdışına çıkış yapmaları talep edilir. Ancak “kabul edilebilir” bir mazereti olan yabancıların başvuruları alınabilir.

İkamet adresinin değişmesi halinde ne yapmak gerekir? İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancıların taşındıkları ilde ikamet etmek üzere en geç 20 iş günü içinde başvuruda bulunarak yeni bir ikamet izni almaları gerekmektedir. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izni belgesi düzenlenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz.

Yabancının evlenmesi, boşanması veya bilgilerinde değişikli olması durumunda ne yapılır?

Ev adresi, medeni hal değişikliği, pasaportta isim veya soyisim değişikliği olması halinde yabancılar, yirmi iş günü içinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

İkamet tezkeresi kaybolması halinde ne yapılır?

İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hallerinde ikamet izin belgesi yeniden düzenlenir. İkamet tezkeresi kaybolan yabancılar, ikamet ettikleri yerdeki emniyet müdürlüğüne giderek “kayıp eşya tutanağı” alarak, en kısa sürede ikamet tezkeresini aldıkları kuruma başvuruda bulunmalıdırlar. Bu durumda ikamet izin belgesinin ücreti tam, bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır.

İkamette kesinti nedir? Kesintisiz ikamet süresi nasıl hesaplanır?

Zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz. Öğrencilerin ikamet hesaplaması nasıl yapılır? Kesintisiz ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır. Çalışma izni ile bulunanların ikamet süreleri nasıl hesaplanır? Çalışma izni ve “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” süreleri ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında toplam süreye dahil edilir.

Top