Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Hisseli Miras Nedir Ve Nasıl Paylaşılır?

Hisseli Miras Nedir Ve Nasıl Paylaşılır?

Hisseli Miras!

Miras bir kişinin vefatı sonrası varislerine kalan haklar, borçlar ve malların tamamıdır. Mirasçılar yani varisler yasal ve atamış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen ve miras üzerinde yasal durumu nedeniyle hak iddia eden kişiler ve atanmış mirasçılar miras bırakan kişinin kendi iradesi ile belirlediği kişilerdir. İlgili kanunda miras için derece sistemi belirlenmiş olup, miras paylaşımına dahil olmak için bir dereceye ait olmak gerekir. Peki hisseli miras nedir ve nasıl paylaşılır?

Derece sistemi ve miras paylaşımı

Türk Medeni Kanunu’nda miras paylaşımında derece sistemi düzenlenmiştir. Yasada mirasçılar birinci, ikinci ve üçüncü derce mirasçılar olmak üzere üç grup olarak tanımlanmıştır. Birinci derecede yer alan mirasçılar, miras bırakanın alt soyunu, ikinci derece mirasçılar miras bırakanın anne ve babasını, üçüncü derece mirasçılar ise miras bırakanın büyük anne ve büyük babasını betimler.

Yasaya göre miras, birinci derecede mirasçı bulunuyorsa ikinci ya da üçüncü dereceye, birinci derecede mirasçı bulunmuyor ancak ikinci derecede mirasçı bulunuyorsa üçüncü dereceye geçmez. Yani miras, bir önceki derecede mirasçı varken alt derecelere intikal etmez. Ayrıca mirasçıların miras bırakandan önce ölmesi durumunda miras, öncelikle aynı derece içinde mirasçıların kendi alt soylarına geçer.

Mirasçı sayısının fazla olması ve el birliği mülkiyeti

Bir miras üzerinde el birliği mülkiyeti mirasçı sayısı fazla olduğunda çözüme kavuşturulması gereken konulardan biridir. Çünkü mirasçı sayısının fazla olması bazı durumlarda mülkiyet sorunlarına yol açar. Bu sorunun çözümü “hisseli miras nedir ve nasıl paylaşılır?” sorusunun cevabı ile verilebilir. Mirasçıların hisseli olan mülkiyetten payına düşen payını nasıl alacağına ilişkin çeşitli düzenlemeler mevcuttur.

Türk Medeni Kanunu’na göre, hak sahibi olan bir kişinin tapu sicil müdürlüğüne kendi payının tescilini istemesi ve tapu sicil müdürlüğünün diğer hak sahiplerine tanıdığı itiraz süresinde herhangi bir itirazın olmaması durumunda miras ortaklığından doğan el birliği mülkiyeti bozulur ve talep eden kişi hisseli bir şekilde tapusunu alabilir.

Mirası paylaşma davası

Miras ortaklığından doğan el birliği mülkiyetinin yani iştirak halindeki mülkiyetin bozulması hak sahiplerinden birinin tapu sicil müdürlüğüne yaptığı başvuru neticesinde kendi payını tapuya tescil ettirmesi ile olabileceği gibi paylaşma davası ile de olabilir. Hak sahibinin kendi hisseli payını tapuya tescil ettirebilmesinin şartları belirlenmiştir.

Örneğin diğer hak sahiplerinin el birliği mülkiyetinin devamına yönelik itirazlarının olmaması ve bu süre içinde diğer hak sahiplerinin miras ortaklığına konu taşınmaz mal için paylaşma davası açmaması bu şartlar arasındadır. El birliği mülkiyetinin bozulması için diğer bir yol ise paylaşma davasıdır. Paylaşma davası sonucu mahkeme, dava konusu taşınmaz malın payları oranında mirasçılar arasında taksimine karar verir.mornot.com

Top