Mornot İlan
image

MorNot İlan

Al, Sat, Kirala, Açık Artırmaya Katıl, 2.ci el Ürünleri Bul. Ürünlerini Hemen Sat Para Kazan, Ne Ararsan Burada.

Türkiye’nin Yeni İlan Sitesi!….

Haydi Sen de Katıl …..

image
image
Spor Ürünler de İndirim Fırsatı!....image
image
image

Konumumuz

Adres
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18 Çankaya/ANKARA 06510

Saatler
Pazartesi–Cuma: 10:00–16:00

Emlak Vergisi Kiracı Tarafından Mı Ödenir?

Emlak Vergisi Kiracı Tarafından Mı Ödenir?

Arazi, bina ve arsalar için gayrimenkulün bağlı olduğu belediye tarafından belirlenen rayiçlere göre taşınmaz malın değeri üzerinden hesaplanan emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödenir.

Halihazırda sahip olunan gayrimenkuller için mülk sahibinin herhangi bir bildirim vermesine gerek yoktur. Ancak yeni satın alınan gayrimenkuller için işlemin gerçekleştiği yılın sonuna kadar emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Satın alındığı ilk yıl için emlak vergisi ödenmezken sonraki yıllar herhangi bir bildirime gerek kalmadan ödenecek vergi otomatik olarak hesaplanır ve iki taksitte tahsil edilir. Gayrimenkulün 2 Ocak’ta satın alınması halinde emlak vergisini eski sahibi ödeyecekken 31 Aralık’ta satın alınması halinde emlak vergisinin sorumlusu yeni sahibi olacaktır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince verginin mükellefi; bina, arsa ya da arazinin maliki, eğer varsa intifa hakkı sahibi, eğer her ikisi de yoksa bu yerleri malik gibi tasarruf edenlerdir. Eğer gayrimenkul üzerinde paylı mülkiyet söz konusu ise tüm malikler hisseleri oranında mükelleftirler. İştirak halinde mülkiyet durumunda ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

Peki, kiradaki gayrimenkulün emlak vergisini kiracı mı öder?

Kiralamaya ilişkin esasları düzenleme altına alan Borçlar Kanunu’na göre, aksi kararlaştırılmadığı veya Kanun’da öngörülmediği sürece, kiralanan gayrimenkule ilişkin vergi, zorunlu sigorta gibi yükümlülükler kiracı tarafından değil mal sahibi tarafından karşılanır. Bu durumda, kiracı ile karşılıklı bir anlaşma durumu söz konusu değilse, kiradaki gayrimenkulün emlak vergisi kiracı tarafından değil maliki ya da intifa hakkı sahibi tarafından ödenir.

Sıfır oranlı emlak vergisi imkanından yararlanan bir emekli evini kiraya verecek olursa bu durumdan nasıl etkilenir?

Sıfır oranlı vergi; oturacak bir tek evi bulunan, evin brüt alanı 200 m2 aşmayan, ikinci bir evi ya da iş yeri bulunmayan ve başka bir işte de çalışmayan emeklilerin yararlandığı vergi avantajıdır. Bu şartlara sahip olan emekli, ilgili belediyeye başvurarak durumlarını arz eden bir form doldurmaları halinde bu imkandan yararlanırlar.

Eğer sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanan emekli evini kiraya verir ve kendisi de kirada oturur ise bu avantajını yine kaybetmez. Ancak birlikte oturulan ev çalışan ya da emekli olan eşe ait ise sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanılma imkanı kaybedilir. Bu durumun genel hayatın akışına aykırı ancak kanunlarla engellenmemiş bir istisnası söz konusudur. Evini kiraya veren emekli eşinin evinde kira ödeyerek oturur ise kendisinden yine emlak vergisi tahsil edilmez.

Top